Επιστροφές & Εγγύησεις

Υπαναχώρηση Αγοράς

Υπαναχώρηση Αγοράς

Εφόσον ανήκετε λοιπόν σε κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις για το προϊόν που αγοράσατε, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή του. Η διαδικασία επιστροφής είναι απλή, εύκολη και άμεση. Αρκεί να ακολουθήσετε την σχετική διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω για την περίπτωσή στην οποία εμπίπτετε:

Για να προχωρήσετε σε επιστροφή της αγοράς συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα