Bluebyte Shop Logo

BLUEBYTE SHOP

Πολιτική Απορρήτου

Ενότητες
Εισαγωγή

Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΖΑΡΣΚΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΧ» και το διακριτικό τίτλο «BlueByte Shop» (εφεξής «Επιχείρηση») θέλει να σας ενημερώσει τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε μέσω αυτού του ιστοτόπου, των συνδεδεμένων με αυτόν εφαρμογών ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο π.χ. μέσω τηλεφώνου, καθώς και πως χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες.

Τι και ποιους καλύπτει η παρούσα Πολιτική Απορρήτου;
Η επιχείρηση είναι υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Εταιρείας χωρίς να έχουν δημιουργήσει λογαριασμό στην ιστοσελίδα αυτής.
Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;
Η Επιχείρηση δύναται να συλλέγει δεδομένα που σας αφορούν, όπως ενδεικτικά δεδομένα για την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα ή για την εκτέλεση της παραγγελίας. Διαβεβαιώνουμε ότι δεν συλλέγουμε και δεν έχουμε καμία πρόσβαση ούτε σε οικονομικά σας στοιχεία (π.χ. στοιχεία τραπεζικής κάρτας) ούτε σε ευαίσθητα δεδομένα που σχετίζονται με εσάς.
Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κυρίως για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Επίσης, είναι απαραίτητο να συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις ή για σκοπούς προστασίας των νόμιμων συμφερόντων της Εταιρείας. Η μη παροχή των εν λόγω δεδομένων ενδέχεται να συνεπάγεται την αδυναμία, από μέρους μας, να σας προσφέρουμε τις Υπηρεσίες της Επχείρησης. Όταν συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ, έχετε την επιλογή να μην παρέχετε στην Εταιρεία τα προσωπικά σας στοιχεία.
Επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο τηλεφωνικών παραγγελιών;
Όταν καλείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Επιχείρησης μας στο 2610427494 (στοιχεία τα οποία είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα μας) προκειμένου να προβείτε στην αγορά ενός προϊόντος, επεξεργαζόμαστε τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν για την εκτέλεση της παραγγελίας (άρθρο 6 παρ. 1 (β΄) ΓΚΠΔ), και συγκεκριμένα: α) ονοματεπώνυμο (για την ασφαλή παράδοση του προϊόντος προς το πρόσωπο που προέβη στην παραγγελία και για την έκδοση τιμολογίου, εφόσον ζητηθεί), β) e-mail (για την αποστολή μηνύματος επιβεβαίωσης της παραγγελίας στο πλαίσιο απόδειξης των συναλλαγών), γ) τηλέφωνο παραγγελίας (για την ενημέρωση εξέλιξης της παραγγελίας) , δ) διεύθυνση κατοικίας (για την παραλαβή/παράδοση του προϊόντος) και ε) ΑΦΜ, ΔΟΥ, δραστηριότητα – προαιρετικό (εφόσον δεν υποβληθεί αίτημα για έκδοση τιμολογίου). Θα διατηρήσουμε τα ως άνω δεδομένα για όσο χρόνο είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και σε κάθε περίπτωση για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Περαιτέρω, υπενθυμίζουμε ότι τηλεφωνικές κρατήσεις προϊόντων δεν γίνονται δεκτές από την Εταιρεία και ως εκ τούτου δεν συλλέγονται – στην περίπτωση αυτή – προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, επισημαίνουμε πως δεν διατηρούνται αρχεία ηχογραφημένων συνομιλιών, δεδομένου ότι οι κλήσεις προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών δεν καταγράφονται.
Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Η ασφάλεια των δεδομένων σας αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, κλοπή και μη εξουσιοδοτημένη χρήση, γνωστοποίηση ή τροποποίηση, καθώς και από κάθε αθέμιτη επεξεργασία.
Ποιος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Για την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Επιχείρησης μας, το οποίο δεσμεύεται από ρήτρες εμπιστευτικότητας, καθώς και από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας. Τα δεδομένα σας, δε, μπορεί να διαβιβαστούν σε αστυνομικές αρχές και οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται, βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Επιχείρησης να γνωστοποιεί τέτοια δεδομένα.
Μεταφέρονται τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες;
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταφέρονται σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε περίπτωση που μία τέτοια διαβίβαση λάβει χώρα, μεριμνούμε πάντα ώστε να υπάρχουν οι νόμιμες εγγυήσεις που να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα ή αν θεωρείτε ότι τυχόν παραβιάζονται δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Λεωφ. Κηφισίας 1, Αθήνα 11523, τηλ. 2106475600 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dpa.gr.
Πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων

Για οποιοδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Επιχείρησης μας που θα βρείτε εδώ.

Χρησιμοποιούμε cookies για τη σωστή περιήγηση σου, την εύκολη σύνδεσή σου και την ομαλή μετακίνησή σου στις επιμέρους σελίδες του bbshop.gr.